Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Folk/företag

Alfa Laval köper Scanjet

Alfa Laval förvärvar Scanjet, ett Göteborgsbaserat företag specialiserat på tankrengöring. Enligt Alfa Laval kan de därmed optimera sina tankhanteringslösningar.

Alfa Laval meddelar att de har tecknat ett avtal om att förvärva Scanjet, global leverantör av bland annat tankrengöringsutrustning för tillämpning inom sjöfart, offshore och industri.

Kompletterar varandra

Förvärvet av Scanjet kommer att förstärka Alfa Lavals tankerbjudande och skapa en mer omfattande produktportfölj för lastfartyg. Scanjet kommer att bli ett värdefullt komplement till Alfa Lavals hållbara marina produktportfölj, då de minskar både vatten- och energiförbrukningen för tankrengöring, skriver alfa Laval i ett pressmeddelande.

– Scanjets välkända och marknadsledande lösningar för lastfartyg kompletterar våra Framo pumplösningar för lastfartyg. Det ger oss möjligheten att optimera tankhanteringslösningar för våra kunder med målet att minska vatten- och bränsleförbrukning och i slutänden deras koldioxidavtryck, säger Sameer Kalra, chef för Alfa Lavals Marindivision.

– Våra bolag med ledande marina erbjudanden kompletterar och stärker varandra, säger Magnus Wallin, vd för Scanjet.

Huvudkontor i Göteborg

Scanjet har huvudkontor i Göteborg och fabriker i Sverige, Polen och Indonesien. Företaget har idag cirka 150 anställda och omsätter enligt prognosen för 2022 cirka 300 miljoner kronor.

Enligt Alfa Laval, som levererade sin första separator till en marinkund 1917, har tre av fyra oceangående fartyg idag Alfa Lavals utrustning ombord. Företaget levererar bland annat system för ballastvattenrening, avgasrening och värmeväxling till sjöfarten. Alfa Laval är är noterat på Nasdaq Stockholm, har 17.900 anställda och omsatte 2021 40,9 miljarder kronor.

Förvärvet av Scanjet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.