Ett Transfartyg skall säljas men ännu har man inte meddelat vilket.

Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi

Fortsatt press på Transatlantic

Rederi AB Transatlantic redovisar ett resultat på – 138 miljoner för första kvartalet, en förlust som ligger i nivå med resultatet för motsvarande kvartal förra året. Omsättningen har dock sjunkit rejält,  från 861 miljoner kronor till 685 miljoner.

Även om rederiets verksamhet inom industriell sjöfart marginellt förbättrat sitt resultat är det denna del som är koncernens sorgebarn. Situtationen har försämrats ännu mer på marknaden och man ser inga tecken på en återhämtning i år. En starkt bidragande orsak är valutakurserna med en allt starkare krona. 

– Vi motarbetas först och främst av en fallande marknad, men också av den svaga euron och den starka svenska kronan, säger Henning E Jensen, vd för Transatlantic. – Nyckeln består i att vinna mer på försäljnings- och kostnadssidan än vi mister på marknads- och valutasidan. 

Finanserna är ansträngda och rederiet förhandlar med bankerna för att säkra en kort- och långsiktig finansiering samtidigt som man meddelar att man inte kunnat uppfylla en del av lånevillkoren under kvartalet.

Inom Viking Supply Ships organiserar man om och flyttar alla funktioner till Köpenhamn. Sjöfartsverket har också valt att inte förlänga isbrytarkontrakten för Tor Viking och Balder Viking som därmed blir helt öppna på marknaden från mars 2014 respektive mars 2015. Ett av fartygen har redan fått en längre charter för ett oljebolag.

För Industrial Shipping väntar ytterligare åtgärder för att effektivisera verksamheten. Vad detta kommer att innebära konkret har man inte offentliggjort ännu.

Kommentarer

  • Göteborg

    Tycker att den alltid kommer in till Älvsborgs Terminalen fullastad och även lastas full.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.