Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Container | Ekonomi | Offshore

Transatlantic förbättrar resultatet

Koncernen Rederi AB Transatlantic redovisar ett betydligt starkare resultat för 2014 än året innan, men affärsområdet TransAtlantic går fortfarande med förlust.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ortfarande med förlust.

Rederi AB Transatlantic (publ.) redovisar en nettoomsättning på 3.190 miljoner kronor för år 2014, en ökning med drygt nio procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet förbättrades kraftig och vände från 193 miljoner kronor minus 2013 till 484 miljoner kronor plus 2014. Resultatet före skatt uppgår till 217 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 321 miljoner 2013. Vinstmarginalen, det vill säga resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning, är närmare sju procent för 2014.

Det är affärsområdet Viking Supply Ships som genererar vinsten. Viking Supply Ships redovisar en vinst före skatt på 345 miljoner kronor för helåret 2014, en sjufaldig förbättring sedan 2013. Även affärsområdet TransAtlantic går bättre, men redovisar fortfarande röda siffror, 49 miljoner kronor jämfört med 187 miljoner 2013.

Viking Supply Ships 4Q

För Viking Supply Ships innebar det fjärde kvartalet 2014 en förbättring av både omsättning och resultat i jämförelse med samma kvartal förra året. Ratenivån för AHTS-fartygen ökade medan utnyttjandegraden minskade. Under kvartalet gick tre av åtta AHTS fartyg på kontrakt medan fem fartyg opererade på spotmarknaden.

Under andra och fjärde kvartalet sades kontrakt upp i förtid för totalt fem AHTS-fartyg gällande borrsäsongen 2015. För fyra av fartygen var det en indirekt effekt av sanktionerna mot Ryssland.

För PSV-segmentet sjönk både ratenivå och utnyttjandegraden under fjärde kvartalet, då alla fem fartyg sysselsattes på spotmarknaden i Nordsjön. PSV-fartyget Freyja Viking förvärvades under kvartalet genom att utnyttja en köpoption till ett pris under marknadsvärde.

TransAtlantic 4Q

Affärsområdet TransAtlantic uppges fortfarande vara utsatt för svaga marknadsförhållanden. Resultatet för fjärde kvartalet 2014 är negativt, men har förbättrats i jämförelse med samma period förra året, främst tack vare en pågående strukturerad omkostnadsreduktion.

Omsättningen har utvecklats negativt som ett resultat av avyttrad och avvecklad verksamhet. Omstruktureringsaktiviteterna fortsätter med inriktning mot en tydligare affärsmodell med fokus på roro och container-feedertrafik.

Ett roro-kontrakt med en stor kund upphörde i december 2014 och förnyades inte. Detta innebär att TransAtlanic söker alternativ befraktning för två roro-fartyg som tidigare trafikerat Trans Bothnia Line.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]