Kategori: Ekonomi

Uppåt för Trans trots instabil marknad

Rederi AB Transatlantic förbättrar långsamt resultatet och strävar mot att separera sina affärsverksamheter i två fristående bolag. 

Under årets andra kvartal uppnådde Rederi AB Transatlantic ett resultat före skatt på 35 miljoner kronor, vilket ska jämföras med förra årets förlust på 42 miljoner kronor under samma kvartal. Det operativa resultatet förbättrades med 66 miljoner kronor från förra årets förlust på 24 miljoner till positiva 42 miljoner kronor.

Nettoomsättningen sjönk dock något från förra årets 787 miljoner kronor till årets 737 miljoner.

Halvårsresultatet uppvisar fortfarande en förlust på 73 miljoner kronor, vilket dock är en märkbar förbättring jämfört med första halvåret 2013, då förlusten var 180 miljoner kronor. De första sex månadernas nettoomsättning stannade på 1 466 miljoner kronor, vilket är en minskning med 45 miljoner jämfört med samma period förra året.

Rederiet har idag två affärsområden, Transatlantic för industriell sjöfart, och Viking Supply Ships som bland annat servar olje- och gasplattformar i arktiska offshoremiljöer. Målet är dock att affärsområdena på lång sikt ska separeras i två av varandra fristående bolag.

Koncernschefen Tom Ruud sa vid dagens presskonferens, med anledning av delårsrapporten för andra kvartalet, att det ännu är för tidigt att säga när det två nya bolagen kan startas.

Namnbyte till Transatlantic

Under kvartalet har affärsområdet Industrial Shipping bytt namn till Transatlantic, vilket inte ska sammanblandas med moderbolaget Rederi AB Transatlantic.

Affärsområdet för industriell sjöfart ökade sitt operativa resultat under andra kvartalet med 31 procent, från en förlust på 41 miljoner kronor förra året under samma period, till minus 2 miljoner kronor. De främsta orsakerna till förbättringen är avvecklingen av förlusttyngda TransPal-Line och dess verksamheter i Hull, Szczecin och Daugava, outsourcingen av Short Sea Bulk-verksamheten samt en neddragning av ett antal mindre verksamheter. 

Enligt Tom Ruud har därmed de omstruktureringar, som företaget påbörjade under 2013 och fortsatt med under 2014, börjat ge positivt resultat. 

– Vi har fått en bättre stabilitet, men lönsamheten är fortfarande inte tillfredsställande. Vi är inte nöjda och strävar mot ”break even”, men är inte där ännu. Under resten av året kommer vi att ha ett stort fokus på kostnadsminskningar för att nå en rimlig lönsamhetsnivå, konstaterade han. 

Enligt delårsrapporten kan man dock inte förvänta sig att resultatet för affärsområdet Transatlantic ska vändas till svarta siffror under 2014. Nettoomsättningen för verksamheterna minskade med 153 miljoner kronor, från 489 miljoner förra året till 336 miljoner för 2014 års andra kvartal.

I den pågående omstruktureringen av Transatlantic ingår att skapa en tydligare affärsmodell med inriktning på roro och containerfeeder-service. Större fokus ska läggas på att stärka närvaron i Östersjöområdet och förankra roro- och containerfeeder-verksamheterna.

Under andra kvartalet har exempelvis ett nytt anlöp till Piteå startats, vilket är ett genombrott för verksamheten i Norra Östersjön och en förstärkning av Transatlantics containertrafik.

Viking Supply Ships 

Affärsområdet Viking Supply Ships är fortsatt koncernens starka kort och ökade det operativa resultatet under andra kvartalet till 44 miljoner kronor, vilket ska jämföras med förra årets 17 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 103 miljoner kronor, från 298 miljoner till 401 miljoner kronor.

Tom Ruud hyser goda förhoppningar om att Viking Supply Ships ska öka inkomsterna ytterligare under resten av året.

– Raterna ser bra ut och antalet plattformar till havs förväntas öka, vilket gör att utsikterna för AHTS-verksamheten ser positiv ut. Förutsatt att den politiska situationen i Ukraina inte förvärras och sanktionerna mot Ryssland skärps, poängterade han.

I PSV-verksamheten sjönk dock raterna något under andra kvartalet, till 115 000 kronor från förra årets 122 000 kronor. Även utnyttjandegraden av fartygen sjönk från 88 till 82 procent. Trots det är förväntningarna på2014 som helhet positiva. Efterfrågan på fartygen förväntas öka i takt med att fler riggar levereras eller kommer tillbaka från varvsbesök.

Under kvartalet har ett PSV-fartyg förvärvats, SBS Typhoon. 

Viking Supply Ships kommer enligt Tom Ruud att fortsätta sträva mot långa kontrakt i arktiskt svårtillgängliga offshoremiljöer.