Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Torrlast

Wagenborg expanderar på Östersjön

Wagenborg tecknar ett betydande kontrakt med Nordkalk som omfattar över hälften av sjötransporterna.   

Kalkstensleverantören Nordkalk, som ägs av Rettig-koncernen, har ingått ett ramavtal med Wagenborg att sköta en stor del av Nordkalks sjötransporter från 2015 till och med 2017.

Bertel Karlstedt, Nordkalks vd, är nöjd med detta.

180 lastfartyg

– Leveranskedjor, logistiska lösningar och shipping är viktiga för Nordkalk. Vi är mycket nöjda med att ha skrivit på treåriga kontrakt med Wagenborg. Tack vare deras stora flotta med över 180 lastfartyg kan Wagenborg erbjuda Nordkalk och dess kunder flexibla, effektiva och konkurrenskraftiga sjöfrakter. Vi ser fram emot samarbetet och vi litar på att god kundservice liksom också ökad tillgång till ändamålsenligt tonnage kommer att stödja våra affärsmöjligheter och framgångar.

Östersjön huvudmarknad

Egbert Vuursten, Wagenborgs vd, understryker att Royal Wagenborg alltid har opererat med Östersjöområdet som kärnmarknad och kommer att göra det även framöver.

– För att uppfylla kommande svaveldirektiv i Östersjöområdet, har Wagenborg gjort omfattande investeringar i nybyggen av isklassade och bränsleeffektiva kombinationsfartyg. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Nordkalk. Med hjälp av denna fraktbas kommer vi att kunna växa och expandera vår flexibilitet och konkurrenskraft på Östersjön. Vi är övertygade om att bägge familjeägda bolagen kommer att uppnå ett utmärkt långsiktigt samarbete, kommenterar han avtalet.

Små volymer inom koncernen

Nordkalk har hittills haft ett upplägg där ett antal olika aktörer skött sjötransporterna. Där kommer Wagenborg nu att inta en klart dominerande roll.

– Vi har haft ett större antal avtal på sjöfrakterna. Nu går en del av dem till Wagenborg, som kommer att sköta över hälften av våra sjötransporter, säger Bertel Karlstedt till Sjöfartstidningen.

Wagenborg uppger att den årliga volymen kommer att uppgå till närmare 1,5 miljoner ton kalksten och liknande produkter.

Bore lämnar

Samtidigt meddelar Bore, som också ingår i Rettig-koncernen, att man lämnar kontraktsfarten. Bore förhandlar om att sälja de så kallade kompassfartygen till Wagenborg. Håkan Modig, vd för Bore, säger till Sjöfartstidningen att Bores fartyg emellertid endast skeppat en liten del av Nordkalks volymer. 

– Största delen av volymerna går på andra kölar än på våra. Historiskt sett har det förstås varierat med marknadsläge och situation, men under de senaste åren har inte Nordkalk haft en speciellt stor roll i våra transporter med CoA-fartygen. Främst har vi servat skogsindustrin med sågade trävaror ut och vad det finns på nordgående.