Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Rettig Group lämnar sjöfarten

Rettig Group avyttrar Bore Ltd till Spliethoff Group. Bore kommer att fortsätta sin affärsverksamhet men under nytt ägarskap.

Rettig Group Ltd. har avtalat om att sälja sitt roro-rederi Bore Ltd. till Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V.. All verksamhet inom Bore kommer att överföras till Spliethoff, inklusive alla anställda, flottan på nio roro-fartyg och varumärket Bore. Affären beräknas vara genomförd i slutet av juni 2016.

Nytt steg i utvecklingen

– Det här är ett intressant steg i utvecklingen av Bores affärsverksamhet. Bore blir en del av ett större rederi som också har långa traditioner inom rederiverksamhet. Försäljningen av Bore ger dessutom Rettig Group mera flexibilitet att utveckla existerande affärsverksamheter inom koncernen eller gå in på helt nya affärsområden där Rettig Group kan tillföra mervärde som långsiktig ägare, säger Rettig Groups verkställande direktör Tomas von Rettig.

Starkt varumärke

– Spliethoffs initativ och intresse för Bore är ett erkännande av det vi lyckats åstadkomma inom Bore under de senaste åren. Vi har demonstrerat styrkan i varumärket Bore som bygger på våra nio roro-fartyg i kombination med vår kompetenta och motiverade personal, såväl till sjöss som till lands. Som en del av ett renodlat rederi som Spliethoff kan Bore utveckla flottan och affärsverksamheten på ett sätt som möter framtida utmaningar på den tuffa shippingmarknaden, säger Bores verkställande direktör Håkan Modig.

Roro allt viktigare

– Under de senaste åren har roro-segmentet genom linjeoperatören Transfennica, som erbjuder shipping-tjänster mellan Kontinentaleuropa och Finland, blivit en viktig del av Spliethoff-koncernens verksamhet. Tack vare Bore kan vi nu ytterligare förstärka vår position på denna marknad och skapa nya möjligheter, säger Michael van den Heuvel, Spliethoff-koncernens kommersiella direktör.

– Bore är ett bolag som kompletterar vår existerande verksamhet. Vi välkomnar Bores personal till Spliethoff-koncernen och är övertygade om att Bore kommer att bli en framgångsrik del av koncernen. Vi analyserar löpande olika tillväxtmöjligheter på våra existerande marknader och Bore är helt klart en sådan möjlighet, säger Michel Fransen, Spliethoff-koncernens ekonomidirektör.