Vänerns vattennivå är ovanligt låg för årstiden och drabbar sjöfarten, här arkivbild på Tidan med timmer på Trollhätte kanal.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Ekonomi

VTI: Sjöfartsverkets avgifter slår olika

När Sjöfartsverket 2018 förändrade systemet för farleds- och lotsavgifterna ökade farledsavgiften med 23.000 kronor för kylfartyg. Den genomsnittliga avgiftsökningen för containerfartyg landade på cirka 10.000 kronor per anlöp.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]0.000 kronor per anlöp.

Det skriver VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i sin nya rapport ”Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018. En modelljämförelse för perioden 2017 till 2019”.

Rapporten är gjort på Sjöfartsverkets uppdrag och visar hur det förändrade systemet för farleds- och lotsavgifter som infördes 2018, påverkat sjöfartens olika segment.

Förändringarna innebär bland annat att både farledsavgiften och lotsavgiften, från och med 1 januari 2018, bestäms av den nettodräktighetsklass (10 klasser) fartygen tillhör – i tidigare system sattes avgiften efter bruttodräktighet (14 klasser). I och med förändringen genomfördes också en avgiftshöjning på nio procent.

Det nya systemet kritiserades hårt av merparten av remissinstanserna, men genomfördes ändå.

Drabbar olika

Enligt VTI:s uträkningar slår det nya avgiftssystemet mycket olika mot fartygssegmenten. Som framgick ovan är kyltransportfartyg det segment som drabbas hårdast. Liksom containersjöfarten.

VTI menar att det är förändringen i systemet för farledsavgifterna som bär hela skulden för containerfartygens ökade kostnader. Tvärt emot systemet för farledsavgifterna har nämligen det nya systemet för lotsavgifterna gynnat containerfartygen.

Torrlastfartygen fick också relativt höga avgiftsökningar. Avgiftsuttaget från torrlastsegmentet ökade 2018 med drygt åtta procent jämfört med 2017, med hänsyn tagen till att antalet torrlastanlöp ökade under 2018.

Tank gynnas

De stora vinnarna på de nya avgiftssystemen är olje- och gastankfartyg och bulkfartyg.

Farleds- och lotsavgifterna har inom de segmenten minskat med runt 9 procent för oljetank, 13 procent för gastank och 10 procent för bulkfartyg, korrigerat för antal anlöp. Eller med mellan 5.000 och 7.500 kronor per anlöp.

För ropax, kryssnings- och färjesegmentet har farledsavgifterna ökat men det totala avgiftsuttaget sjunkit med cirka sju procent, korrigerat för antal anlöp. Anledningen är att många kaptener i det segmentet har lotsdispens. Roro-fartygen har fått en ökning av farledsavgifterna med cirka 5.000 kronor per anlöp, men å andra sidan, precis som ropax- och färjesjöfarten är det vanligt att roro-fartygens kaptener har lotsdispens.

Konkurrensen intakt

Det nya systemet fick bland annat hårt kritik för att de höjda avgifterna skulle missgynna sjöfarten ur konkurrenssynpunkt. VTI har satt upp olika scenarier för transportalternativ mellan Sverige och kontinenten och kommer fram till att avgiftsförändringarna inte haft någon betydande påverkan på konkurrensen mellan transportslagen.

Av de tänkta rutterna mellan Sverige och kontinenten är det endast på rutten Smedjebacken–Düsseldorf som sjöfartsalternativet får så pass mycket högre kostnader att konkurrensen med järnvägsalternativet blir tuff, menar VTI.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]