Arkivbild.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Forskning

VTI föreslår avgiftssystem där förorenaren betalar

En ny rapport från VTI föreslår en genomgripande förändring av Sjöfartsverkets avgiftssystem för handelssjöfarten. Förslaget skulle innebära en kraftig avgiftshöjning. 

Sjöfartsverkets nuvarande avgiftssystem har fått kritik för att det saknats en tydlig koppling mellan avgift och utförd tjänst och för att systemet innehåller rabatter som är olämpliga ur miljösynpunkt, skriver Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i ett pressmeddelande. Dagens system saknar enligt VTI också transparens och ger bara svaga incitament för rederierna att minska luftföroreningar och annan miljöpåverkan.

I en ny rapport föreslår VTI att avgifterna istället ska delas in i tre olika grupper: lotsavgifter, avgifter för andra tjänster samt internaliserade avgifter. Det sistnämnda är samhällets kostnader för luftföroreningar och olyckor orsakade av handelssjöfarten.

Luftföroreningar kostar miljarder

Och det är denna grupp, de internaliserade kostnaderna, som gör att de totala årliga avgifterna skulle öka kraftigt om förslaget blir verklighet: från dagens 1,9 miljarder kronor till 4,9 miljarder. Enligt VTI:s beräkningar kostar bara handelssjöfartens luftföroreningar 3,2 miljarder kronor. Koldioxidutsläpp ingår enligt VTI inte i förslaget eftersom sjöfarten numera inkluderas i EU:s handelssystem för utsläppsrätter.

– Vi blev själva förvånade över att siffrorna var så höga. Men tyvärr har sjöfarten bara börjat sin resa mot minskade utsläpp och ligger långt efter utvecklingen inom vägtransporterna, säger utredningsledare Inge Vierth i pressmeddelandet. 

Enligt principen ”förorenaren betalar”

Enligt VTI är en såhär stor avgiftshöjning dock inte realistisk på kort sikt. 

– Vi förstår att det inte är något som kan genomföras imorgon. Men vi föreslår en modell som är teoretiskt riktig om avgifterna ska ta hänsyn till miljön och bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. Idag är koppling mellan miljö och avgifter försumbar, säger Inge Vierth.

En grundtanke i rapporten är att de internaliserade avgifterna ska betalas på fartygsnivå enligt principen ”förorenaren betalar”. Detta ska enligt VTI öka drivkrafterna att minska utsläppen och skulle innebära att elfartyg helt slipper internaliserade avgifter för utsläppen.

Föreslår att staten bekostar isbrytning

För att öka acceptansen föreslår VTI att staten ska använda en del av de internaliserade avgifterna för att inrätta en fond av samma slag som EU:s klimatfond. Där ska rederierna kunna söka bidrag för miljöinvesteringar och därigenom få tillbaka en del av de ökade avgifter de har betalat. 

– Vi föreslår också att staten tar över kostnaden för isbrytningen. Vidare renodlas avgifterna så att handelssjöfarten, enligt användaren betalar-principen, enbart betalar för de tjänster som utnyttjas. Det bör näringslivet gilla liksom att transparensen blir bättre, säger Inge Vierth i pressmeddelandet.

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet ”Avgiftsmodell 2028 – hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart?” som genomförts av VTI, Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar under perioden januari 2021–januari 2024. Projektet har finansierats av Trafikverket.  

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]