Genrebild.

Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Politik

Fokus på sjöfart i VTI-uppdrag

Regeringen ger Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) uppdraget att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]h luftfartens kostnader.

Uppdraget att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader är en fortsättning på ett tidigare uppdrag från början av 2015 och som rörde alla trafikslagen samt både gods- och persontransporter. Det senaste uppdraget omfattar också alla trafikslag i de delar där behovet finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart.

Samhällsekonomiskt

VTI ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna.

”Kräver fortsatt arbete”

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]