Viking Supply Ships AHTS Tor Viking.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Offshore

VSS säljer ytterligare – aktien rusar

Viking Supply Ships AB redovisar ett resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, på -268 miljoner kronor (-99). Samtidigt meddelar rederiet att man säljer ytterligare tre isbrytare, något som fått aktien att rekordrusa. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]aktien att rekordrusa. 

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 92 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 81 miljoner kronor. Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -29 miljoner kronor (-44). 

Svag marknad

Resultat efter skatt för det andra kvartalet, som inkluderar nedskrivningar på PSV-fartygen med totalt 172 miljoner kronor, uppgick för koncernen till -268 miljoner kronor. I vd-kommentaren förklarar vd och koncernchef Trond Myklebust att marknaden för PSV-fartyg under det första halvåret har varit fortsatt mycket svag:

”Med anledning av att fartygen legat upplagda under en längre period, den fortsatt svaga marknaden, samt de inom överskådlig tid svaga framtidsutsikterna inom segmentet, beslutades under det andra kvartalet 2018 att avyttra sina fem PSV-fartyg. I juni 2018 tecknades kontrakt om försäljning av PSV Freyja Viking, Nanna Viking och Sol Viking.”

Tar tid

De senaste tre åren har koncernen gjort kraftfulla kostnadsbesparingar inom bolagets operativa verksamhet och administration. Något man tror gör att rederiet står väl rustat för framtiden. ”Detta i kombination med besluten om att avveckla segmenten TransAtlantic och PSV”, skriver Trond Myklebust. 

Rederiets förväntningar är att offshore-marknaden står inför en återhämtning, baserat på bland annat prospekteringsaktiviteter i Nordsjön. Dock tror man att det kommer att ta tid på grund av det stora fartygstonnage som i dag finns på marknaden. 

Säljer ytterligare

I samband med att halvårsresultatet nyligen blev offentligt, kom också beskedet att Viking Supply Ships AS säljer sina tre isbrytare Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking till Her Majesty the Queen in Right of Canada. Försäljningens påverkan på nettoresultatet förväntas uppgå till 274 miljoner US dollar och kommer att bokföras under årets tredje kvartal. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av augusti. Även Odin Viking planeras att säljas, men än har inget avtal ingåtts.

Försäljningen ledde till en rekordrusning på börsen. Enligt DI hade kursen på tisdagen stigit 650 procent sedan kvartalsrapporten presenterades i fredags. Försäljningen innebär, enligt DI, att rederiet gör en nettovinst på 2,5 miljarder kronor.  

Behåller kärnverksamheten

VSS flotta består efter försäljningarna av tre stycken Ice-1A-klassade och ett Ice-1A Super-klassat AHTS-fartyg, ett vanligt AHTS-fartyg (Odin Viking) samt två PSV-fartyg, varav de senare tre fartygen marknadsförs för försäljning. Rederiet kommer, enligt pressmeddelandet, att bibehålla sin kärnkompetens inom verksamhet där det råder svåra förhållanden och genom kontraktet med Sjöfartsverket kommer VSS också att bibehålla sin isbrytarkompetens.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]