Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik

”Viktigt att det inte slutar vid samordning”

Årets Almedalsvecka är igång och vid den Maritima Mötesplatsen samlas branschrepresentanter, politiker och myndighetspersoner för att diskutera sjöfartens förutsättningar.

– Sjöfarten är en oerhört vikitg pusselbit för att vi ska kunna möta miljömålen, sa Johan Büser, sjöfartspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Socialdemokraterna, under en debatt mellan tre politiker på scenen.

– Under vår regeringstid har vi gjort väldigt mycket för sjöfarten. Bland annat nästan fördubblat forskningsanslagen och tillsatt en samordnare för få till en överflyttning av gods från väg til sjöfart.

Men Johan Büser möttes av kritik från Moderaternas representant, riksdagsledamoten Åsa Coenraads.

– Vi ser också sjöfarten som en väldigt viktig pusselbit för att nå miljömålen. Men jag menar att det är väldigt viktigt att det inte bara stannar vid samordning.

– Jag tror på en balans mellan piska och morot. Men jag ser inga morötter från den nuvarande regeringen.

Hållbarhet högt på agendan

Under måndagen möttes också fem generaldirektörer från de myndigheter som har mest med sjöfarten att göra; Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen; Katarina Norén, Sjöfartsverket; Björn Risinger, Naturvårdsverket; Brita Saxton, Trafikanalys och Lena Erixon, Trafikverket.

De alla fick frågan om vad som står högst på deras agenda i dag och de var unisont enade om att det till stor del handlar om hållbar utveckling och digitalisering.

– Klimat och biologisk mångfald genomsyrar hela våran verksamhet, sa Björn Risinger från Naturvårdsverket.

– En annan viktig fråga som står högt upp på vår agenda är samarbete mellan trafikslagen, sa Lena Erixon på Trafikverket.

Svårt att synkroniseras

På frågan om vilka hinder som finns för att utveckla sjöfarten nämnde Sjöfartsverkets Katarina Norén svårigheten att få till samarbeten mellan myndigheter.

– Det är inte alltid helt lätt att synkronisera alla nya åtgärder. Det ser vi ibland inom digitaliseringsfrågor och miljöincitament.

– Det är tydligt att politiker och myndigheterna i dag har fått upp ögonen för sjöfarten på ett annat sätt än för några år sedan, kommenterar Lars Höglund, vd på donsörederiet Furetank, när Sjöfartstidningen träffar honom efter ett av seminarierna.

– Men när man hör vad de säger önskar man att de gjort sin hemläxa.

Vill se tydligare styrmedel

Lars Höglund nämner bland annat att Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam efterfrågade energideklarationer på fartyg, något som enligt Lars Höglund redan är ett krav på nybyggda fartyg sedan 2016 genom EDI.

– Det jag skulle vilja se mer av är tydligare och kraftigare styrmedel från politiker och myndigheter. Främst då för de aktörer som gör de stora investeringarna som gör stora skillnader för miljön.

Första dagen under den Maritima Mötesplatsen handlade om hållbarhet och miljö. Tisdagen går under temat samhällsbyggnad och infrastruktur. Sista dagen för den Maritima Mötesplatsen handlar om rekrytering och utbildning.