Frigg Viking

Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Ekonomi | RoRo | Specialfartyg

Viking Supply Ships backar kraftigt

Marknaden för Viking Supply Ships AB är tuff och utmanande – något som återspeglar sig i koncernens senaste kvartalsrapport.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]sig i koncernens senaste kvartalsrapport.

Viking Supply Ships AB – moderbolag för Transatlantic AB och Viking Supply Ships AS – inleder sin senaste delårsrapport med att slå fast att marknadssituationen känntecknas av överutbud och minskad efterfrågan.

Bland annat lades PSV-fartygen Idun Viking, Frigg Viking och Nanna Viking upp i september, vilket kommer att bidra till minskade kostnader först i årets fjärde kvartal och få full effekt från kvartal ett nästa år.

Tillbakagång 

Men för årets tredje kvartal – och årets första nio månader – ser det alltså värre ut. Resultatet efter skatt för månaderna juli-september uppgick till –282 miljoner kronor, vilket är en tillbakagång från de 170 miljoner kronor man nådde upp till under motsvarande period förra året. Tittar man på årets första nio månader uppgick resultatet efter skatt till –317 miljoner kronor (92 miljoner).

När det gäller omsättningen är det inte heller någon vidare munter läsning. Under januari-september uppgick omsättningen till 1.520 miljoner kronor (2.396 miljoner), medan omsättningssiffrorna för månaderna juli-september landade på 458 miljoner kronor (930 miljoner).

Minskade dagsrater

De genomsnittliga dagsraterna under årets tredje kvartal uppgick till cirka 430.000 kronor (cirka 551.500 kronor) för AHTS-fartygen, och till cirka 45.600 kronor (cirka 170.700 kronor) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under tredje kvartalet 2015 uppgick till 63 procent (95 procent) för AHTS-fartygen, och till 39 procent (69 procent) för PSV-fartygen.

Detta sammantaget har fått till följd att resultatet efter skatt per aktie för årets tredje kvartal uppgick till –1,6 kronor (1,0 kronor), medan resultatet efter skatt per aktie för månaderna januari-september landade på –1,8 kronor (0,6 kronor).

Ingen borrning = inget kontrakt

I delårsrapporten uppges att nedskrivningar av PSV-flottan har påverkat kvartalsresultatet negativt med 185 miljoner kronor. Vidare uppges att nedskrivningar och avsättningar som hänför sig till den pågående omstruktureringen av dotterbolaget Transatlantic har påverkat kvartalsresultatet negativt med 23 miljoner kronor.

Vidare meddelas att Shell US ”på grund av rådande marknadsförutsättningar” kommer att avsluta oljeprospekteringen utanför Alaskas kust inom kort, vilket medför att Shell US inte kommer att utnyttja optionsperioden för Tor Viking när det gäller borrsäsongen 2016.

Förlängt kontrakt

Mer positivt är att kontraktet för Njord Viking har förlängts till den 31 december 2016 med option på förlängning med ytterligare två sexmånadersperioder. Det totala värdet inklusive optionsperioderna uppgår till motsvarande cirka 270 miljoner kronor. 

Slutligen uppges att dotterbolaget Viking Supply Ships A/S initierat ett marknadsanpassningsprogram med ambition att reducera de årliga operativa kostnaderna med upp till cirka 70 miljoner. Exakt hur detta ska ske framgår inte.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Hur kan man i juni ge aktieägarna en bonusutdelning!! 100 miljoner. Vad byggde man den bonusen på?

 • Kapten Bölja

  Hur kunde man göra nyemission för att köpa SBS Marine (PSV-fartygen) för ca 1 Mdr Sek av Kistefos???

 • åke bengtsson

  är detta slutet eller skall man hoppas att de blir uppköpta

 • Anonymous

  Sedan denna artikel skrevs har läget förvärrats. Det behövs troligen inte borras efter mer olja, den finns redan till rekordlåga priser.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]