Fotograf: Northern Offshore Services

Kategori: Folk/företag | Specialfartyg

Vd-byte hos NOS

Northern Offshore Services ändrar i toppen. Ny vd är Rasmus Johansson, medan förre vd:n och delägaren David Kristensson blir koncernchef för företagsgruppen Northern Group.

Nye vd:n Rasmus Johansson kommer närmast från en tjänst som vd för Rosemount Tank Radar, ett teknikföretag som levererar radarbaserade nivåmätare till såväl processindustrin och tankterminaler som oljetankers och LNG-fartyg.

– Eftersom vi levererade utrustning även till fartyg så hade jag erfarenheter av den marina sektorn sedan tidigare. Så även om jag inte kände till Northern Offshore Services innan jag blev tillfrågad om jobbet så var jag väl bekant med exempelvis Donsörederierna.

Dags för konsolidering

Enligt Rasmus Johansson är det nu dags för NOS att gå från att vara ett mer utpräglat entreprenörsföretag till att bli ett mer konsoliderat företag, vilket bland annat innebär att funktioner och uppgifter flyttas över från ägarna till mer specialiserade tjänster.

Två nybyggen på gång

Samtidigt kommer företaget enligt den nye vd:n att ha minst lika stort fokus på tillväxt även fortsättningsvis, något som bekräftas av att man nu har har ytterligare två servicekatamaraner under byggnation redo för leverans under det kommande halvåret.

Läs mer om Rasmus Johansson i det kommande numret av Sjöfartstidningen, som skickas ut till våra prenumeranter från och med fredagen den 21 oktober.