Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Utbildning

Skifte på ordförandestolen

Kåren ska vara mer än en pub, en aktiv förening med studenternas bästa för ögonen.

Med omkring en och en halv miljon i omsättning är kårobligatoriets cirka 60 000 kronor i bidrag knappast det som driver runt Sjösektionen, studentkåren för Chalmers sjöfartsutbildningar.

– De flesta studenter vet inte vad vi gör, de tror att vi bara dricker öl för deras medlemsavgifter, säger Rasmus Blomqvist, avgående styrelseordförande i Sjösektionen som organiserar runt 800 hundra medlemmar. Studenter som är tvungna att betala medlemsavgift och vara med i studentkåren vare sig de vill eller inte.

– Chalmers är en stiftelse och vi har kvar kårobligatoriet, säger Filip Feurst, än så länge vice ordförande men snart ordförande för alla studenter, från de som läser klass VII via sjöingenjörs- och sjökaptensprogram till mastersprogrammet.

Det ska vara roligt

Kåren är trots allt för de flesta mest till för att ha roligt, och bilden är inte bara fel.

– Det ska vara kul, att gå i skolan här. Redan från början, mottagningen är en stor del av vårt arbete, säger Rasmus Blomqvist som själv engagerade sig i kåren redan när han började läsa på Sjöfart- och logistikprogrammet 2007.

– Vi ser också till att det händer något här ute på Lindholmen, säger Filip Feurst och syftar kanske i första hand på kårens egen pub men också på motorbåten och wakeboarden kåren köpt.

– Ja, för det är rätt dött här ute på Lindholmen, säger Rasmus Blomqvist innan han leder in samtalet på viktigare saker kåren gör.

– Vi står för studieövervakningen, så att man får en bra utbildning när man går här och vi har ett väldigt bra samarbete med institutionen. Vi ligger långt före övriga Chalmers.

Förtroende uppifrån

Ska en intresseorganisation som kåren ha framgång gäller det att motparten, institutionen, är intresserad av att lyssna på den. Så är det också, inte minst sedan Klas Brännström tillträdde som prefekt för ett drygt år sedan.

– Klas Brännström sa redan innan han tillträtt till mig att ”Era åsikter är viktiga” och det har han fortsatt att visa att han tycker, säger Rasmus Blomqvist.

Ett exempel på lyckat lobbyarbete är tillgängligheten i simulatorerna som finns på skolan.

– I alla undersökningar vi gjort bland studenterna om vad de vill ha mer av är det tid i simulatorerna. Nu kommer det att införas student based simulator training, det är studenter som leder övningar efter skoltid. De är inte direkt anslutna till kåren men det här är något vi jobbat för länge, säger Rasmus Blomqvist och tar ytterligare ett exempel.

– Vi har varit med och sett till att vi får en DP-simulator. När jag tog upp frågan om en simulator för dynamisk positionering tidigare lät det som att det var omöjligt men nu får vi det från och med nästa vår.

Förändrad arbetsmarknad

Mest uppmärksamhet och kanske också mest arbete får Sjösektionen i samband med de årliga arbetsmarknadsdagarna Sjölog. Två dagar fyllda av seminarier, företagspresentationer  och en mässa där företagen i sjöfartsbranschen visar upp sig och ger studenterna en chans att se vilka företag som finns att söka jobb hos när examen väl är avklarad.

– Det har förändrats mycket sedan jag började 2007 när Wallenius gick runt och delade ut visitkort och mer eller mindre erbjöd jobb direkt. Så är det inte idag även om alla som går ut ändå får jobb fast kanske inte på svenska båtar, säger Rasmus Blomqvist som började läsa på Sjöfart- och logistik innan han växlade över till Sjökaptensprogrammet och hoppas vara klar med båda om ett halvår. En kurs, ett examensarbete och en praktik återstår.

– Sjölog är viktigt också för att visa upp våra studenter. Särskilt de som läser Sjöfart- och logistik, de har bara en praktikperiod, säger Filip Feurst som också nämner andra sätt att ge studenterna en uppfattning av vad som finns bortom examen.

– Vi anordnar studieresor till olika företag inom klustret, säger Filip Feurst.

– Det är viktigt att skapa en förståelse för att det finns en arbetsmarknad och visa hela sjöfartsklustret, säger Rasmus Blomqvist.

Riktar blicken utåt

Det senaste året har Sjösektionen också startat ett politiskt arbete mot riksdag och regering. Resultatet så här långt är ett möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd där man fick tillfälle att framföra en del aspekter på studenttillvaron.

– Vi upplyste henne om att studenter faktiskt tar studielån för ta att kurser där man kan bli beskjuten. När jag gjorde praktik hos Wallenius i vintras hade vi beväpnade vakter med ombord till exempel. Vi tog också upp problemen som varit med bristen på praktikplatser och oron hos många studenter att inte få ut sina behörigheter på grund av det. Vi tog också upp att när Transportstyrelsen ska ta över utfärdandet av certifikat begär de 1100 kronor per cert och det blir många miljoner i kostnader för skolorna.