Färjan Aurora, en av fem färjor på linjen mellan Helsingborg och Helsingör.

Fotograf: Wikimedia Commons/Fanny Schertzer

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik | Regelverk

”Uppfyller våra förväntningar”

Tisdagens besked från regeringen om att kompensera transportföretagen för id-kontroller glädjer Henrik Rørbæk, vd på HH Ferries: ”Det är ett tecken på att regeringen har lyssnat på oss”. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ar lyssnat på oss”. 

Höständringsbudgeten för 2016, som presenterades i tisdags i samband med nästa års budgetproposition, innehöll ett glädjande besked för rederier som fått ökade kostnader i samband med identitetskontroller.

Kritiserat regeringen

I förslaget skjuts 52,5 miljoner kronor till i kassan för ”Utveckling av statens transportinfrastruktur”. HH-Ferries, som trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör, har tidigare kritiserat regeringen för ökade kostnader sedan förordningen infördes som en följd av de massiva flyktingströmmarna.

– Vi har flera gånger sagt att vi förväntas oss kompensation för omkostnaderna, så man kan säga att det här förslaget uppfyller våra förväntningar, säger Henrik Rørbæk till Sjöfartstidningen.

Lag och förordning

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen är tidsbegränsad och gäller i tre år från ikraftträdandet, till den 21 december 2018. Inom den tidsperioden får bestämmelser om ID-kontroller med stöd av lagen gälla i upp till sex månader åt gången.

Förordningen om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har gällt sedan den 4 januari 2016 och förlängdes i somras. Nuvarande förordning gäller till den 4 november 2016 och kan förlängas ytterligare. I förordningen är det transporter med buss eller tåg från Danmark som omfattas samt transporter med passagerarfartyg som genomför resor under 20 nautiska mil, vilket alltså även inkluderar linjen Helsingborg-Helsingör där kontrollerna görs i Helsingör av vaktbolag som anpassar antalet vakter efter trafikflödet.

För passagerarfartyg som gör resor över 20 nautiska mil finns det bestämmelser i fartygssäkerhetsförordningen om registrering av personer ombord vilket även omfattar kontroll av identitetshandling. Anslagen i höstbudgeten avser möjlighet till ersättning för transportörer för kostnader för identitetskontroller som utförs med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Totalt 139 miljoner

Regeringen bedömer att totalt 139 miljoner kronor behöver avsättas för ändamålet, och enligt budgetförslaget ska ersättning ”lämnas för kostnader för att utföra identitetskontroller, men inte för andra indirekta effekter av kontrollerna”.

– Vad jag har läst så preciserar regeringen varken tidpunkt eller omfattning av ersättningen, därför är det svårt att svara på vad det konkret betyder för oss, säger Henrik Rørbæk, som tillägger att rederiets kostnader för bland annat väktare och ombyggnationer uppgår till miljontals kronor.

”Vi får se”

Hos Stena Line, som har id-kontroller på de flesta av rederiets linjer till Sverige men som tidigare sagt att man inte har några planer på att begära ekonomisk ersättning av den svenska staten, har man ännu inte diskuterat det extra anslaget i förändringsbudgeten.

– Vi får se hur vi gör med ersättningsfrågan, vi har inte diskuterat detta än, säger Jesper Waltersson, presschef hos Stena Line.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]