Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Juridik | Passagerarsjöfart

Ny lag slår hårt mot kort färjelinje

Föreningen Svensk Sjöfart är missnöjd med regeringens lagstiftningsarbete vad gäller ID-kontroll, något som väntas drabba färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör hårt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rg och Helsingör hårt.

Regeringen beslutade den 9 december om en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen innebär en befogenhet för regeringen att meddela föreskrifter om krav på identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet. Förslaget ska behandlas i riksdagen och föreslås träda i kraft den 21 december 2015.

”Obefintlig konsekvensutredning”

Föreningen Svensk Sjöfart anser att beredningen av lagförslaget har varit mycket bristfällig.

– Vi har inte ens fått den på beredning. Vi förstår att det är bråttom, men detta är inte okej, säger Pia Berglund, vd för Föreningen Svensk Sjöfart.

I ett remissyttrande från Svensk Sjöfart beskrivs konsekvensutredningen som nästintill obefintlig. Svensk Sjöfart påpekar att identitetskontroller kommer att kräva avsevärda resurser, vilket innebär ökade kostnader. Dessutom kommer de att medföra kraftiga förseningar i färjetrafiken som drabbar passagerare och gods som är beroende av dagliga och fungerande transporter. Enligt Svensk Sjöfart saknar konsekvensutredningen även analys av hur konkurrensen kommer att påverkas. Den nya lagen kan leda till att gods- och passagerarflöden flyttar till andra sträckor.

Helsingborg–Helsingör drabbas

Det nuvarande kravet för färjor i trafik på leder som är kortare än 20 nautiska mil är att passagerarna ska räknas. Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör kommer att omfattas av den nya lag som nu föreslås. Därtill har Danmarks regering lagt motsvarande förslag för samma rutt på den danska sidan.

Idag uppges visiteringen av passagerare ta 5 sekunder och för fordon 20 sekunder. Detta räknas nu gå upp med 30 sekunder för passagerare respektive med 1 till 2 minuter för fordon. Med de volymer som transporteras förväntas kapaciteten i stort sett halveras för trafiken.

Sanktionsavgifter

I förslaget ingår även sanktionsavgifter för att se till att kravet på identitetskontroller följs.

– Identitetskontroller är sysslor som normalt utförs av ordningsmakten. Det nya lagförslaget innebär att det läggs ett stort ansvar och merarbete på enskilda företagare. Att införa ett strikt ansvar för denna uppgift som förslaget avser är helt oacceptabelt. Vi anser att identitetskontroller är en myndighetsuppgift, säger Tryggve Ahlman, sjösäkerhetsansvarig Svensk Sjöfart.

Föreningen Svensk Sjöfarts remissyttrande kan du läsa här.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Turat pa sundet

  Flygbolag ar ju sedan lange skyldiga till ID controller nar man flyger exempelvis till USA. Det gar inte att ens checka in utan att ha giltiga ID handlingar och lokal address, sa har ser jag ingen skillnad.
  Dessutom kontrollerades ju fordon och enskilda i Helsingborg av tullverket innan vi gick med I EU.

  • Joacim

   Du har helt rätt.

  • Johan Andersson

   Det finns stora skillnader i de påståenden du påtalar och hur situationen skulle komma att se ut på HH-linjen:
   På en utrikesflight ska du vara incheckad och ha genomgått ID-kontroll senast 1 timme innan avgång, för många USA-flighter ofta 1,5 timme innan. Det innebär i praktiken att du bör vara på plats på flygplatsen senast 2 timmar innan ETD. Jag har mycket svårt att se att pendlare, turare och andra passagerare som reser över HH är beredda att vara vid färjan två timmar innan avgång. I flygets fall rör det sig dessutom om 200-400 passagerare per avgång, på HH-linjen rör det sig om upp till 1100 pax…

   För det andra så har flyget två-tre timmar på sig att id-kontrollera sina passagerare, för HH-linjen skulle det innebära 1100 id-kontroller på tio minuter. Du hör själv orimligheten i detta. Ett införande av dessa kontroller skulle självklart medföra stor negativ påverkan i kapacitet, försäljning och inkomster, något som i slutändan slår mot den enskilde sjöanställde.

   Slutligen är det just precis som du skriver, att den tidigare id-kontrollen utfördes av Tullverket och inte av enskilda matroser, rorgängare eller annan privatanställd personal. Den gjordes i Helsingborg efter ankomst och påverkade inte färjornas avgångstider. Tullens personal är dessutom utbildad i hanteringen vilket knappast vi sjöanställda är eller bör vara.

   • JH Yellowcity

    I affekt av en fällande dom under gårdagen gällande ”Sweden ’terror crimes’: Pair jailed for life over Syria murders” http://www.bbc.com/news/world-europe-35092014 Har jag svårt att förstå er som argumenterar mot en uppskärpning av gränskontrollen då vi bevisligen har 2 mördare i landet.

 • roland

  De får väl börja ombordstigning o lastning av fordon lite tidigare

 • Anonymous

  Fattar inte att det tar 30 sek att kolla ett ID kort. Görs ju varje gång man går på ett flygplan…..:)

 • Alexander

  Färjorna har 10-20 min på sig att lossa och lasta. Med kapacitet på 1250 pax som ständigt erhålls på somrarna så är inte detta så lätt som det låter för

 • Anonym

  Ser inte problemet, åk tidigare, acceptera rådande förhållande, rösta på en mer handlingskraftig regering!

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]