Överfallsdammen sedd från den västra stranden. Den röda ringen visar ungefärlig plats där en besättningsmedlem tog sig i land.

Fotograf: Statens Haverikommission

Kategori: Olycka

Underskattade risker ledde till dödsolycka

En person omkom och en annan skadades allvarligt när en öppen arbetsbåt slog runt i en fors i Västerbotten förra året. Nu har Haverikommissionen utrett olyckan.
Det var i november förra året som två personer monterade isnät vid en överfallsdamm i Vojmån i Vilhelmina i Västerbotten. För detta arbete användes en mindre arbetsbåt på fyra meter med utombordsmotor. I samband med att arbetet skulle avslutas för dagen korsade båten ån en sista gång och kom under överfarten för nära överfallsdammen. Propellern slog i fördämningens krön och motorn stannade, vilket ledde till att båten drev med strömmen över kanten på dammen och slog runt ner i forsen. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ade båten ån en sista gång och kom under överfarten för nära överfallsdammen. Propellern slog i fördämningens krön och motorn stannade, vilket ledde till att båten drev med strömmen över kanten på dammen och slog runt ner i forsen. 

En person lyckades ta sig iland och larma. Han var kraftigt nedkyld och hade brutna revben, skrapsår och blåmärken. Den andra personen fördes bort av strömmen och försvann. Sökandet avbröts efter tre timmar. Han hittades avliden ett halvår senare en kilometer från olycksplatsen.

Arbetsbåten fick omfattande skador och bedömdes som totalförlust. 

Underskattade riskerna

Enligt Statens Haverikommission som utrett olyckan hade riskerna med arbete i vattendrag med strömt vatten och låg temperatur underskattats. Personerna i båten använde inte flytvästar. De saknade också annan skyddsutrustning för arbete i strömt och kallt vatten.

I Haverikommissionens intervjuer framkom att de uppblåsbara räddningsvästarna, som vid olyckstillfället låg i arbetslagets bil, upplevdes som otympliga att arbeta i och därför inte användes. Personernas arbetskläder var anpassade för arbete på land och saknade inbyggda flytelement. Det fanns heller ingen livboj eller annat flythjälpmedel ombord.

”Sammanfattningsvis saknade arbetslaget flythjälpmedel och termiskt skydd som hade minskat risken för nedkylning och drunkning. Det är SHK:s uppfattning att lämplig sådan utrustning hade ökat möjligheterna till överlevnad väsentligt”, står det i haverirapporten.

Låg säkerhetsnivå

Vidare pekar Haverikommissionen på bakomliggande faktorer som otillräckligt systematiskt arbetsmiljöarbete, avsaknad av både uppföljning från uppdragsgivaren och ändamålsenlig tillsyn. Sammantaget har detta enligt haverirapporten bidragit till en alltför låg säkerhetsnivå. Att det saknas uttryckliga regelkrav på personlig säkerhetsutrustning ombord kan också ha bidragit till olyckan.

Företaget som beställt arbetet rekommenderas av Haverikommissionen att följa upp sina krav på säkerhetsstandard hos underentreprenörer. Arbetsmiljöverket rekommenderas att utreda under vilka förutsättningar en mer övergripande tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle kunna ske.

Inga krav på personlig skyddsutrustning

När det gäller krav på personlig skyddsutrustning i form av flythjälpmedel anser Haverikommissionen att denna fråga behöver beredas djupare. Man påpekar att det i dag saknas uttryckliga krav på personlig skyddsutrustning för båtar mindre än fem meter.

”Detta innebär att det inte finns krav på att till exempel räddningsvästar ska finnas ombord, ännu mindre att de ska användas”, skriver Haverikommissionen. 

Man noterar vidare att flera olyckor med dödlig utgång förekommit, där man kan förutsätta att dödsfall hade kunnat undvikas om räddningsvästar eller annan motsvarande skyddsutrustning använts.

”Det finns därför anledning för tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen, som ansvarar för föreskrifter inom området, att överväga att genomföra en utredning om behovet av att förstärka regelverket i detta avseende”, skriver Haverikommissionen. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]