Den brustna metalltråden.

Fotograf: Statens Haverikommission

Kategori: Arbetsmiljö

Brusten metalltråd orsakade dödsolycka

Det var ett brott på en metalltråd i en reglagekabel som orsakade den svåra arbetsplatsolyckan i Torshamnen i Göteborg i mars förra året då en person omkom. Det konstaterar Statens haverikommission i sin slutrapport.

Olyckan, som Sjöfartstidningen tidigare har rapporterat om, skedde vid dykinspektioner av kajanläggningen i hamnen. Tre personer från en av hamnens underentreprenörer arbetade från en elva meter lång arbetsbåt. 

Vid en matpaus skulle besättningen förtöja vid en låg bro. Enligt utredningen manövrerades båten sakta in mot bron och en av besättningsmännen gick fram i fören för att vara beredd. 

Föraren lade i backväxeln, men effekten uteblev, varpå han förde reglaget ytterligare bakåt. Arbetsbåten åkte då framåt i en hastig styrbordsgir och slog i bron. Personen i fören hann inte sätta sig i säkerhet och klämdes mellan styrhytten och bron, så pass allvarligt att han avled av skadorna.

Båten rörde sig framåt

När haverikommissionen dagen efter olyckan undersökte båten och startade motorn började propellern omedelbart att rotera och båten började röra sig framåt och det gick inte att lägga backslaget i neutralläge eller back. När reglaget fördes mot full back så blev effekten istället full fram. 

När reglagekabeln skruvades loss visade det sig att den metalltråd som överför rörelsen mellan reglage och växelförare brustit innanför plasthöljet. Enligt haverikommissionen handlar det om ett utmattningsbrott på metalltråden, och det är detta som har orsakat olyckan. Metalltråden var böjd just där reglagekabelns flexibla hölje möter den styva metalländhylsan, vilket slutligen ledde till att den gick av på grund av upprepade böjande och rätande rörelser vid varje växling. 

Dessutom konstaterar utredningen att det inte är möjligt att kontrollera skicket på metalltråden innanför höljet på reglagekabeln utan att förstöra den. Kommissionen efterlyser därför rutiner för att periodiskt byta ut reglagekablar och att omedelbart byta om man inte vet när den är utbytt senast. 

Uppmanar till diskussion

I sina avslutande rekommendationer skriver Haverikommissionen att Transportstyrelsen bör se till att problematiken med reglagekablar som är förlagda oskyddade eller är dragna i för snäva böjar och även konsekvenserna av ett brott på dessa kablar uppmärksammas i berörda segment av sjöfarten. 

Man uppmanar också myndigheten att i samarbete med berörda branschorgan och i sjöfartskretsar föra en diskussion om ett eventuellt rekommenderat intervall för byte av särskilt utsatta tekniska komponenter.