Två sjöfartsolyckor i Danmark i helgen

Under helgen skedde två mindre olyckor i danska vatten. Vid Grådyb, inloppet till Esbjerg, arbetade det holländskflaggade mudderverket Brage R, ägd av Rohde Nielsen A/S, när en läcka utvecklades och orsakade ett häftigt vatteninflöde vilket fick besättningen att låta mudderverket få bottenkänning. Den muddrade kanalen är omgivet av grunt vatten så det var inget problem att ”rädda fartyget” för besättningen. Senare fick mudderverket assistans till Esbjerg där det dockades för reparationer. I Limfjorden grundstötte den tyskägda coastern Jutland nära ön Venø, på en segling till Struer. Coastern tog ingen skada av grundstötningen och fartyget fick hjälp att komma loss efter några timmar av det Struerbaserade SAR-fartyget (Search and Rescue) MHV 906 och seglingen kunde fortsätta.