”Vertigo” bärgas i helgen

Bärgarna förväntar sig att sjunkna ”Vertigo” bärgas i helgen. För närvarande förbereder SvitzerWijsmuller en täckning av ett cirka 100 kvadratmeter stort hål i skrovet med en stålplåt. Därefter kommer vattnet att pumpas ut och om allt går enligt planerna skall bulkfartyget bogseras till Fredericia där stållasten skall lossas. Sedan dockas fartyget på Fredericiavarvet för inspektion och reparationer. Fartyget bedöms vara i relativt gott skick. Maskinrummet är vattenfyllt men huvuddelen av inredningen är ovan vattenytan.