Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Sjöfartsstatistik

Två omkom inom svensk yrkessjöfart förra året

Förra året omkom två personer inom svensk yrkessjöfart, enligt statistik från Transportstyrelsen.

Antalet omkomna inom den svenska yrkessjöfarten har varit lågt under de senaste tio åren. Totalt har tio personer omkommit sedan 2012, konstaterar Transportstyrelsen i ett pressmeddelande när myndigheten redovisar statistiken över dödsfall inom transportnäringarna under 2021. 

Men förra året stack ut. Då inträffade två sjöolyckor med dödsfall (1 omkommen, 1 saknad) på svenskregistrerade fartyg. 

Gemensamt för de båda olyckorna var enligt Transportstyrelsen att de inträffade på arbetsbåtar under femton meter. Det är en riskgrupp som myndigheten tidigare har pekat ut och till och med 2022 ligger därför fokus i tillsynsarbetet på just denna fartygsgrupp, meddelar man.