Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet

Tredje året utan dödsfall

För tredje året i rad har den svenska yrkessjöfarten klarat sig utan några dödsfall enligt statistik från Transportstyrelsen.

Under 2017 omkom ingen person inom svensk yrkessjöfart, alltså svenskflaggade fartyg. Det är tredje året i rad utan några dödsfall, enligt statistik från Transportstyrelsen. Dock försvann en man spårlöst från ett finskt fartyg när det befann sig i området kring Norra Kvarken, det vill säga eventuellt svenskt territorialvatten. De senaste tio åren har tio personer omkommit ombord på svenskflaggade fartyg.

Fler skadade

Antalet skadade inom yrkessjöfarten är preliminärt 56 stycken 2017, vilket är högre än 2016 då 31 personer skadade sig. Hälften av de 56 skadorna uppkom i så kallade personalolyckor, alltså olyckor som inte har med fartygets drift att göra, till exempel om någon halkar.

En förklaring till att statistiken visar på fler olyckor kan vara att Transportstyrelsen under 2017 förenklat rapporteringen av olyckor och tillbud. Transportstyrelsen har också upprättat ett övergripande internt Sjöfartsforum. En av dess viktigaste uppgifter är att sammanställa och analysera information från olycks- och tillbudsrapporteringen.