Foto: Joachim Sjöström

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Säkerhet

Fler dödsfall än på länge inom yrkessjöfarten

De omkomna inom yrkessjöfarten var under 2021 fler än på länge. Sammanlagt sju personer omkom eller saknas, vilket är det största antalet sedan 2013.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2021 visar att yrkessjöfarten har drabbats av olyckor där sammanlagt sju personer har omkommit eller saknas. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande om sin senaste säkerhetsöversikt. Av de sju var fem ombord på utlandsflaggade fartyg på svenskt vatten och två ombord på svenskflaggade fartyg.

91 skadades

– Vi behöver nu fokusera ytterligare på det som framkommer om orsakerna till dödsolyckorna och noggrant följa upp eventuella rekommendationer som kommer ut av haverikommissionens utredningar. Ännu är det för tidigt att säga vad dessa kommer att visa, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, i pressmeddelandet.

Under 2021 skadades dessutom 91 personer inom yrkessjöfarten. Det ligger i linje med de närmast föregående åren.

Från Transportstyrelsens rapport.

Samtidigt minskade antalet omkomna inom fritidssjöfarten. 2021 var det 20 personer. Bara ett år under de senaste 50 åren har färre omkommit och det var år 2018, då 14 personer förolyckades.

Troligt mörkertal

Under 2021 har Transportstyrelsen tagit emot 360 rapporter om olyckor och tillbud i yrkessjöfarten, vilket är fler än något tidigare år under 2000-talet.

Men troligtvis finns det ett mörkertal av händelser, uppger myndigheten och skriver att den ökade rapporteringen därför kan ses som ett uttryck för en ökad medvetenhet om nyttan med rapportering och i förlängningen också som en förbättrad säkerhetskultur.