Kategori: Försäkring | Ekonomi | Fartygsaffärer

Tuff förnyelse av P&I-försäkringar

Årets förnyelse av rederiernas ansvarsförsäkring Protection and Indemnity, P&I, var inte en särskilt trevlig upplevelse och en av de svåraste i mannaminne. Det skriver försäkringsmäklaren P.L. Ferrari i sin rapport ”En månad senare . . . ”.

Bakgrunden är att samtidigt som rederierna verkar under mycket svåra marknadsförhållanden så behöver P&I-klubbarna öka premieintäkterna eftersom kostnaderna för större haverier ökar rejält – inte minst när det gäller att ta hand om vrak – återförsäkringskostnaderna rusar i höjden och intäkterna från klubbarnas finansiella investeringar inte avkastar tillräckligt.

P.L. Ferrari har gjort en rundringning bland de ömsesidiga klubbarna i The International Group of P&I Clubs och kommit fram till att man i snitt ville ha en generell höjning med 8,54 procent, men fick nöja sig med 6,58 procent.

Detta kompenseras visserligen av avkastningen från investeringarna som enligt Ferrari borde bygga på intäkterna med ytterligare 1,82 procent, men samtidigt varnar man för att de tuffa marknadsförutsättningarna kan få rederier att dra in på underhållet av sina fartyg vilket ökar riskerna för haverier.

Återförsäkringskostnaderna rusar också i höjden. För passagerarfartyg har de enligt Ferrari ökat med hela 125 procent.

Försäkringsmäklaren betonar också betydelsen av att klubbarna investerar rätt. Ferrari menar att som tumregel motsvarar en procents avkastning på dessa tre procents premiehöjning.