Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tuff konkurrens påverkar Tallink-resultat

Det ekonomiska utfallet var sämre än förväntat framgår det av Tallinks bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014.

Ledningen för Tallink uppger att verksamhetsåret 2014 resultatmässigt inte nådde upp till förväntningarna, men att en klar förbättring noteras för det fjärde kvartalet. Resultatet påverkas av bland annat ökad konkurrens och en kontinuerligt svag nordisk ekonomisk omgivning, uppger man i sin bokslutskommuniké.

Minskade intäkter

Under helåret 2014 minskade omsättningen för Tallink med två procent till 921,5 miljoner euro. Rörelseresultatet gick ned med 15 procent till 70,7 miljoner euro och vinsten före skatt med 36 procent till 30 miljoner euro.

Intäkterna från charteravtal ökade med 53 procent på grund av att fler fartyg var utchartrade än året innan. Däremot gick intäkterna från biljetter och frakt ned med 7,5 respektive 2,4 procent.

Finska viken

Under 2014 transporterade Tallink sammanlagt 8,9 miljoner passagerare, vilket är 2,6 procent färre än året innan. I trafiken mellan Helsingfors och Tallinn noterar Tallink en nedgång om drygt en procent i antal passagerare, medan frakten ökade med närmare 14 procent. Tallink har en marknadsandel om 55 procent av passagerare och 61 procent av godset på linjen.

Ur trafik

På linjerna mellan Sverige och Finland minskade antalet passagerare med drygt tre procent och frakten med närmare nio procent. Den främsta orsaken till detta var att Silja Serenade och Silja Symphony var sammanlagt 80 dagar ur trafik på grund av ombyggnad. Marknadsandelen uppges vara 51 procent av passagerarna och 34 procent av frakten.

Ökning på Stockholm

I trafiken mellan Sverige och Estland ökade antalet passagerare med närmare två procent och frakten med 4,6 procent.

Däremot var utvecklingen som väntat negativ i trafiken på Lettland. På linjen Stockholm–Riga minskade antalet passagerare med 12,5 procent och lasten med 26,5 procent som en följd av att trafiken från och med augusti 2014 opereras med ett fartyg i stället för tidigare två.