Tre norska cementfartyg till upphuggning i Danmark

Tre norskkontrollerade cementfartyg har sålts för upphuggning till Danmark. Upphuggaren Smedegaarden i Esbjerg har köpt två cementfartyg från Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen. De aktuella fartygen är Rhodos Cement, byggd 1972, och Margo Cement, byggd 1975. Rhodos Cement har varit upplagd på Cypern medan Margo Cement har legat upplagd i Aalborg. Båda fartygen har drabbats hårt av den pågående lågkonjunkturen då efterfrågan för cementtransporter har minskat. Det samma gäller för det tredje cementfartyget, KCL Baron. Fartyget har legat sysslolöst i Aalborg i en månad. Idag kommer fartyget att bogseras från Aalborg till Frederikshavn. Fartyget kommer att huggas upp av Orla’s Produktforretning. KCL Baron byggdes 1979 i Japan. I Aalborgs hamn, som ligger nära en cementfabrik, ligger flera cementfartyg sysslolösa.