Fjärde cementfartyget till upphuggning i Danmark

Gotland Cement blev det fjärde norskkontrollerade cementfartyget att säljas för upphuggning i Danmark. Den danska bogserbåten Vitus bogserade Gotland Cement till Esbjerg från Szczecin, Polen. Fartyget har varit upplagt i Szczecin under flera månader. Innan dess var Gotland Cement upplagd i Ålborg på grund av den svaga marknaden för cement. Kristian Gerhard Jebsen, Bergen, ägde Gotland Cement och har tidigare sålt tre cementfartyg för upphuggning till Smedegaarden A/S, Esbjerg. Gotland Cement byggdes i Kristiansund, Norge, för svensk räkning under namnet Fenris. Fartyget var svenskflaggat fram till 1987.