Norskägt cementfartyg sjunker i Oslofjorden

Det norskägda, Bahamasregistrerade cementfartyget Crete Cement, byggt 2002 och på 4.556 ton dödvikt, håller på att sjunka efter en grundstötning utanför Fagerstrand i Oslofjorden. Fartyget, med lots ombord, grundstötte, lyckades ta sig loss men tog då in så mycket vatten att man valde att köra upp henne på grund igen. En räddningsbåt och en bogserbåt har försökt hålla henne kvar, men vatteninträngningen är större än kapaciteten hos de pumpar man fått ombord, och vid halvniotiden hade fartyget sjunkit så mycket att det hade vatten över väderdäck. Enligt uppgift är fartyget fullastat och har 115 ton bunkerolja, 19 ton diesel och 6.000 liter smörjolja ombord. Samtliga ombord, tolv besättningsmän och lots, har evakuerats. Orsaken till olyckan är ännu inte känd. Crete Cement ägs av Kristian Gerhard Jebsen Rederi-gruppen.