Torr sommar bra för bulkfrakterna på Östersjön

I sin kvartalsrapport meddelar den finländska koncernen Aspo Oyj att den uppgång i internationella bulkfrakter som kom igång under det andra kvartalet även påverkat efterfrågan på Östersjön med höjda frakter som följd. Det märks främst inom energiförsörjningen, där den torra sommaren och bristen på vattenkraft ökat behovet av att importera kol för produktion av el och värme.Efterfrågan på transportkapacitet ökade kraftigt på kort tid och det uppstod problem med tillgången på kol i lastningshamnarna. För Aspos dotterbolag ESL Shipping, som svarar för shippingverksamheten inom gruppen, innebar detta längre väntetider i hamnarna och att den operativa verksamheten inte kunde utvecklas till den nivå som orderingången skulle ha möjliggjort. Lönsamheten inom shippingverksamheten förbättrades under det tredje kvartalet, men för årets nio första månader noteras ett svagare resultat än under motsvarande period i fjol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.