Bra ratnivåer i Nordsjön/Östersjön

Fraktraterna fortsätter ligga högt för både rena och smutsiga laster i Nordsjön/Östersjön. För en ren last på 37.000 ton med leverans i Östersjön för en transatlantisk resa i början av april betalar Neste WS 300, medean en liknande last från UK/Kontinenten slöts för WS 280. Ett antal fartyg låg med förbehåll i dag. Isklassade råoljetankers ut från Primorsk låg på runt WS 160 för 100.000 ton. Efterfrågan på aframaxfartyg är relativt hög i Nordsjön. Det finns en del mars-laster kvar och tillgängligt tonnage för tidiga avslut tunnas ut.