Torm säljer ”Norden”-aktier

D/S Torm har tagit ett strategiskt beslut att sälja sina aktier i D/S ”Norden” så snart som möjligt. SEB Enskilda och Kaupting/FIH kommer att samla köpare eftersom andelen är för stor för en enskild köpare. Andelen är 33 procent av aktierna i D/S ”Norden” och köptes av Torm 1998 för DKK 348 miljoner. Idag är värdet DKK 3,1 miljard. D/S ”Norden” välkomnar försäljningen.