Norden belönar anställda med aktier

D/S Norden ger aktier till sina anställda som ett tecken på uppskattning för deras insatser under det gångna året. Styrelsen har beslutat att dela ut 22.750 aktier med ett nominellt värde av DKK 1, en dansk krona. Aktierna värderas till ett sammanlagt värde av DKK 5,69 miljoner. Aktierna delas ut till dem som var anställda i bolaget den 1 februari 2009 och varit anställda i minst tolv månader.Det är andra gången D/S Norden delar ut aktier till sina anställda efter ett bra år. 2008 är det bästa året någonsin för D/S Norden trots de kraftigt fallande raterna under årets slut.