Noble säljer aktier i Smedvig till SeaDrill

Smedvig kommer att fullt ut integreras i John Fredriksen-kontrollerade SeaDrill. Efter att den amerikanske ägaren och operatören Noble Corp sålde sina aktier på 34,8 procent i Smedvig till SeaDrill för omkring 4,7 miljarder NOK kontrollerar nu SeaDrill 98,9 procent av aktieinnehavet. Nära 3,5 miljarder NOK i nytt kapital finns redan tillgängligt för att finansiera aktieköpet. En fullständig integrering av Smedvig i SeaDrill är vad John Fredriksen eftersträvar som den mest effektiva vägen framåt. I slutet av januari hade SeaDrill 52,5 procent av aktiekapitalet i Smedvig, vilket inte var tillräckligt utan det var nödvändigt att förvärva de av Noble Corp ägda aktierna.