Ansgar

  • Uppsagt. Det avtal som Ålands föregående landskapsregering hade tecknat med ett konsortium om trafik på Föglölinjen med en laddhybrid har sagts upp av den nya landskapsregeringen.