Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad

Ingen hybridfärja till Föglö

Ålands landskapsregering säger upp avtalet med det konsortium som beställt en vägfärja för trafik till åländska Föglö.

Ålands nytillträdda landskapsregering har med omedelbar verkan sagt upp det trafikavtal som den förra landskapsregeringen i september 2019 tecknade med ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab (Finferries). Konsortiet anser att det är en uppsägning som saknar laga grund.

Hellre fast förbindelse

Konsortiet hade vunnit upphandlingen av att operera färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med eget tonnage.

I det brev som landskapsregeringen skickat till konsortiet meddelar man som orsak att ”det står klart, att Ålands lagting inte kommer att bevilja medel för verksamheten enligt avtalet”. Vidare framgår att driften enligt avtalet ”inte i något hänseende kunna inledas såsom ursprungligen avtalats, med början 1.4.2022, med beaktande av väsentliga fördröjningar i anslutning till tillståndsärenden och besvärsprocesser, vars omfattning landskapsregeringen rimligen inte kunnat förutse”.

Bland annat Hufvudstadsbladet rapporterar att Ålands landskapsregering hellre vill utreda en tunnel till Föglö. 

Beställdes i höstas

Finferries beställde i november 2019 en eldriven hybridfärja för Föglölinjen efter att konsortiet hade vunnit upphandlingen. Färjan skulle gå i trafik mellan Svinö och ett nytt färjeläge som skulle byggas på Mellanholm i skärgårdskommunen Föglö.

Ordern på en dubbeländad färja med kapacitet för 90 personbilar placerades av Finferries vid det polska varvet Crist, som även har byggt Finferries första laddhybridfärja Elektra. Nybygget skulle utrustats med batteripaket som primärt laddas med landström med dieselgeneratorer som reserv.

Nytt avtal

Finferries har även undertecknat nya avtal med NTM-centralen som bland annat upphandlar vägfärjetrafik i Finland. Avtalet omfattar trafik på 40 färjerutter i Finland och deras längd varierar mellan 6-10 år. Finnferries planerar investeringar i hybridfärjor för trafiken i Åbolands skärgård i sydvästra Finland. Där kommer tre hybridfärjor av olika storlek att introduceras 2022–2023- 

– Avtalen möjliggör bland annat att två nya hybridfärjor sätts in på våra livligaste rutter på Skärgårdsvägen. Dessutom höjs kapaciteten på flera rutter genom olika nya arrangemang. Långa avtal gör det möjligt att investera i ny, miljövänlig teknik, säger Finferries vd Mats Rosin.