Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Sydafrikas stolthet ett finskt hantverk

Multifunktionellt forskningsfartyg opererar självständigt i månader, långt bort från all civilisation.

Sydafrikas miljöministerium, South African Department of Environmental Affairs (DEA) tog den 4 april 2012 leverans av det specialkonstruerat forsknings- och supplyfartyget S.A. Agulhas II från STX Finlands Raumovarv.

Det DNV-klassade nybygget hade döpts den 21 juli 2011 i samband med sjösättningen. Gudmor var generaldirektör Noshipho Ngcaba från DEA.

Efter leveransen lämnade fartyget varvet den 6 april 2012 och anlände till ankarplatsen på St. Helena Bay nordväst om Kapstaden den 1 maj. Efter att ha tillryggalagt den sista korta etappen av resan förtöjde hon i hemmahamnen Kapstaden den 3 maj. Nu följer en period av intensiv inskolningav personal och provturer för test av utrustning. Den första expeditionen är inplanerad till september 2012 och går till Gough Island. I december 2012 sättar man kurs mot Antarktis.

Ny generation

S.A. Agulhas II ersätter sin föregångare S.A. Agulhas, som är byggd 1977, och nu har utrangeras.

– Det är vemodigt att denna ceremoni också innebär slutet för en serviceera med forskning och transporter i Antarktis och Southern Islands med gamla S.A. Agulhas, men vi är stolta över att ta emot S.A. Agulhas II, ett nytt och modernt forskningsfartyg som ska föra vidare vårt mandat, sade generaldirektör Ngcaba vid överlåtelsen i Raumo.

Att beställaren var nöjd med sitt fartyg gick inte att ta miste på. Noshipho Ngcaba sade att både beställaren och varvet är stolta över fartyget som har färdigställts inom budget och levererats på utsatt tid.

– Detta vittnar om en professionalism med vilken DEA, STX och andra intressenter har närmat sig nybyggnadsprojektet, berömde hon.

Isbrytande mångsysslare

Enligt DEA är fartyget unikt tack vare sitt mångsidiga användningsområde. Det är ett lastfartyg som transporterar förnödenheter till tre avlägset belägna forskningsstationer: En före detta norsk bas på Dronning Maud Land 4 000 km söder om Kapstaden, en på Marion Island 2 000 km sydost om Kapstaden samt en sydafrikans meteorologisk station på det brittiska protektoratet Gough Island i södra Atlanten.

Vidare är nybygget en tanker som transporterar bränslen till baserna, ett passagerarfartyg för persontransporter mellan Sydafrika och stationerna, ett hangarfartyg för helikoptrar samt en flytande forskningsstation. Fartyget är isförstärkt till polarklass PC-5. Den medger operationer året runt i medeltjock ettårig is som även kan inkludera inslag av äldre is.

Kännetecknande för alla operationer är att de utförs huvudsakligen långt bort från alla stödfunktioner och fartyget kan vara ute till sjöss flera månader i sträck.

Forskning

fartyget har inredning för 45 besättningsmedlemmar och 100 passagerare. Utrustningen möjliggör såväl oceanografisk som geologisk forskning. Fartyget utför kontinuerligt mätningar av en mängd meteorologiska parametrar som vidarebefordras till South African Weather Services. Nybygget har en moon pool på 2,4 x 2,4 meter som kan användas för sjösättning av forskningsutrustning. Ombord finns landningsplats och hangar för två helikoptrar av Onyx-typ.

Maskineriet är diesel-elektriskt med fyra Wärtsilä 32-motorer. De två elektriska propellermotorerna är på 4 500 kW vardera, som är kopplade till konventionella axlar med CP-propellrar.Det integrerade navigationssystemet har levererats av Raytheon Anschütz. En av radaranläggningarna har Ice Radar-funktion för att underlätta navigering i is.