Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Fartygsutrustning | Miljö

Swedocean firar 40 med seminarium

Swedocean har verkat i drygt 40 år och anordnade på torsdag seminarium i Göteborg i samband med sitt årsmöte.

Tema för seminariets första session var utveckling, investering och säkerhet i Göteborgs Hamn. Säkerheten i hamnen belystes från olika aspekter.

Inledare var Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt, som även berättade om utvecklingen och pågående projekt.

– Vi hanterar en tredjedel av svensk utrikeshandel och hälften av all olja så hamnen måste fungera både i störd miljö och i ostörd miljö. Skyddsobjektet Göteborgs hamn är ett väldigt attraktivt objekt om man vill hitta på något otyg, sa han. 

Övriga presentationer hölls av polischefen i Storgöteborg Erik Nord, kommendörkapten Sven Hedrén från Försvarsmakten, samordnaren för civilt försvar på Länsstyrelsen Annika Löfgren Lundqvist, samt chefen for Kustbevakningens operativa planeringsenhet Ulf Nilsson.

Världsledande företag

Därefter följde presentation av två världsledande marina företag i Sverige, Marin Mätteknik AB samt ABB öppnade som 2018 huvudkontor för sin marina division i Göteborg med cirka 100 medarbetare.

Sista talaren på seminariet var Christopher Pålsson från Lloyds Intelligence som gav en global överblick av nuläge och prognos inom olika sjöfartssegment med tonvikt på roro, ropax och produkttank.

Swedocean är en branschgrupp som samlar underleverantörer inom sjöfart- och offshoreindustrin.