Fotograf: Sten Göthberg

Kategori: Folk/företag

Ordförandebyte i Swedocean

Swedoceans långvarige ordförande Lennart Fougelberg lämnar över klubban till Holger Eriksson.

Swedish Ocean Industry Group, Swedocean, byter ordförande. Lennart Fougelberg från Breakwater Publishing har varit ordförande för branschgruppen i 16 år och lämnar nu över ordförandeskapet till Holger Eriksson, Falkung AB. Skiftet skedde under Swedoceans årsmöte och 40-års seminarium som hölls på Sjöräddningssällskapet i Långedrag, Göteborg.

50 medlemsföretag

– Nu har jag lämnat ordförandeskapet till Holger Eriksson efter 16 år som ordförande och det känns fint. Swedocean har idag över 50 medlemsföretag, säger Lennart Fougelberg.

När Lennart Fougelberg tog över ordförandeskapet 2003 låg sekretariatet i Industriförbundets lokaler i Stockholm, vilket han ansåg att inte var optimalt med tanke på den geografiska lokaliseringen av sjöfart och offshore. Lösningen var även ganska kostsam och efter några år flyttades kansliet till Göteborg och SSPA Sweden AB.

Swedocean samlar underleverantörer inom sjöfart- och offshoreindustrin. Styrelsen består av elva personer ur medlemskretsen och alla arbetar ideellt.