Fotograf: IMO

Kategori: Politik | Regelverk

Sverige kvar i IMO:s råd

Sverige har på nytt valts in som medlem av IMO:s råd. Omvalet skedde vid IMO:s generalförsamlingsmöte som just nu pågår i London. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t nu pågår i London. 

Beslutet innebär att Sverige sitter med i IMO:s råd även under perioden 2014-2015 och att man därmed får fortsatt möjlighet att påverka kommande IMO-beslut. 

− Att Sverige blivit invalt i IMO:s råd ger oss stort inflytande över organisationen och också möjlighet att arbeta med övergripande frågor som är viktiga för Sverige, till exempel effektivisering och regelförenkling, säger Ingrid Cherfils, Transportstyrelsens sjö- och luftfartsdirektör, som representerar Sverige vid IMO:s generalförsamling.

Styr organisationen

IMO:s generalförsamling, som just nu håller sitt 28:e möte i London, är den internationella sjöfartsorganisationens högsta beslutande organ och möts vartannat år. Generalförsamlingen består av samliga 170 medlemsstater, och i perioden mellan dess möten är rådet som styr organisationen och därmed fungerar som en styrelse för IMO. 

Rådet har 40 platser indelade i tre kategorier: A, B och C. I grupp A återfinns de tio stater som har ”störst intresse av att tillhandahålla tjänster inom internationell sjöfart”. I grupp B väljs de tio stater in som har ”störst intresse i internationell sjöfart”, och i grupp C väljs 20 stater in som har ”särskilda intressen i sjötransporter och som tillgodoser ökad regional representation i IMO-rådet”. 

Kvar i grupp B

Sedan många sitter Sverige med i grupp B, och det är också där man nu har valts in för de kommande två åren – ihop med länder som till exempel Kanada, Frankrike och Argentina. 

− Det fortsatta förtroende vi fått att få vara en del av IMO:s råd är ett gott betyg åt Sveriges arbete i IMO och det engagemang Transportstyrelsens medarbetare visar, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör, i ett pressmeddelande.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]