Svensk-amerikan ny rektor för WMU

Professor Björn Kjerfve har utsetts till ny rektor för World Maritime University i Malmö. Han tillträder posten i maj i år. Kjerfve är för närvarande professor i oceanografi och geografi samt dekanus för College of Geosciences vid Texas A&M University. Hans sista uppdrag där var att leda en USD 115-miljoners renovering av forsknings- och borrfartyget Joides Resolution. Han har också varit professor vid University of South Carolina, där han var chef för the Marine Science Program. Kjerfve, som har både svenskt och amerikanskt medborgarskap, har också undervisat vid universitet i Sydney, i Brasilien samt i Göteborg.