Svårsläckt och giftig brand i norskt fartyg

I tisdags utbröt en brand i ett mindre norskt lastfartyg som dockats hos Karmsund Maritime Services. Branden blev svårsläckt för brandkåren. Två besättningsmän räddade sig undan lågorna, en genom att kasta sig i sjön. Fartyget byggs om till kylfartyg för fisk och branden fick fäste i det isoleringsmaterial som byggs in i lastrummet. Röken innehöll cyanid.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.