Giftig gas i Tormbulker i Hamburgs hamn

Torm Baltic, en panmax bulklastare ägd av Torm Singapore Pte, hamnade i allvarliga problem i Hamburgs hamn dit hon anlände vid slutet av sin resa från Odessa, Ukraina. Två hamnarbetare utsattes för giftiga gaser från lasten bestående av rapsfrön. Bland rapsfröna hade små påsar med pellets av magnesiumfosfit och fosfin placerats för att undvika ohyra. Normalt ska dessa små påsar försvinna och endast lämna en liten mängd icke-giftigt pulver efter sig. Nu fanns där istället kvar giftig gas och en eldsvåda bröt ut när pulvret kom i kontakt med luften. Elden kunde släckas och vattnet som användes pumpades ut. Polisen i Hamburg har inlett en utredning. Besättningen evakuerades med undantag av en nödbesättning som stannade kvar ombord.