Norskt fartyg under attack

Under måndagen attackerades Odfjells kemtanker Bow Cedar av pirater i Adenviken. En snabbåt la sig intill fartyget men med hjälp av bland annat vattenkanoner lyckades besättningen hålla stången mot piraterna som gav upp efter 20–25 minuter, skriver norska nyhetssajten hegnar.no. Kapningsförsöket skedde 30 sjömil öster om hamnstaden Aden, Jemen.Bow Cedar, 37.455 dwt, är byggd 1996 på Aker Yards Florø AS.Samtidigt riktar BIMCO, ICS/ISF, Intercargo, Intertanko och Internationella Transportarbetarefederationen kritik mot Coalition Task Forces uttalande om att det inte är deras uppgift att skydda handelsfartygen mot den ökande pirataktiviteten i Adenviken. Organisationerna kräver nu att de internationella samfunden tryggar säkerheten för sjöfarten i området. ”Om det civila flyget skulle utstå kapningar på daglig basis så skulle responsen från olika regeringar vara väldigt annorlunda. Men handelsfartygen, avgörande för den globala ekonomin, tycks för dessa regeringar var utom synhåll och tanke. Den här uppenbara likgiltigheten för handelsfartygens besättning och konsekvenserna för samhället i stort är oacceptabelt, skriver organisationerna i ett uttalande.