Svagt Europa drabbar Göteborgs hamn

I Göteborgs Hamns kvartalsrapport för årets tre första månader framgår att godsvolymerna till och från andra kontinenter ökar, medan de inomeuropeiska volymerna minskar. Den här utvecklingen inleddes redan i höstas, enligt hamnledningen.Totalt hanterades 233.000 teu, en ökning med en procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.Järnvägsvolymerna ökade med elva procent medan roro-trafiken minskade med fem procent. Den senare minskningen beror enligt Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, på att kortsjöfarten drabbas när europeiska ekonomier går dåligt som till exempel Storbritannien. Bilvolymerna och oljevolymerna gick också ner, med 29 respektive fem procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.