Golar LNG kan delas upp efter svagt Q1

Norska Golar LNG planerar att bryta upp bolaget i två delar efter ett svagt första kvartal och ett förväntat dåligt andra kvartal. Det går tungt för gasfartygen på spotmarknaden på grund av fallande efterfrågan och rater. Golar LNG vill därför rekonstruera bolaget för att skilja ut projektutvecklingsaktiviteterna och fartygen som idag är exponerade på spotmarknaden. Fartygen ska istället knytas till projektaktiviteterna i ett nytt dotterbolag. Målet är att finna extern finansiering och hämta in mer egenkapital för ytterligare tillväxt. Det nya företaget kommer att ha sju helägda fartyg, ett som ägs till 50 procent samt ett fartyg på charter. Samtidigt har det beslutats om att koncernchefen Gary Smith lämnar uppdraget och ersätts av styrelseordföranden och den störste aktieägaren John Fredriksen.Under första kvartalet noterar Golar LNG en omsättning på USD 53,9 miljoner, jämfört med 59,5 miljoner samma kvartal ifjol. Resultatet landar på USD 6,6 miljoner, jämfört med USD 14 miljoner ifjol. Nettoresultatet är rött, USD –5,1 miljoner, motsvarande siffror för första kvartalet ifjol var USD –15,7 miljoner.