Storförlust för Star Cruises också 2007

Trots högre kapacitetsutnyttjande och ökade intäkter redovisar kryssningsrederiet Star Cruises en storförlust för 2007. Helårsesultatet som tyngs av högre bunkerpriser, växelkursförluster, osäkra fordringar och kostnader för intensifierad marknadsföring i vissa marknader blev en förlust på USD 200,9 miljoner efter skatt, att jämföras med USD 156,2 miljoner 2006. Rederiet räknar med att effekterna av försäljningen av hälften av Norwegian Cruise Line till Apollo Management och omdisposition av flottan skall ge en positiv resultateffekt på USD 74 miljoner i år.