Fotograf: Stena Line

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Stora miljövinster för Stena Line

AI-assisterande färjor, batteridrift och en kraftig minskning av engångsplast hör till några höjdpunkter i Stena Lines hållbarhetsarbete 2018.

Stena Line släpper nu sin tredje hållbarhetsöversikt som innehåller initiativ, förbättringar och utmaningar inom hållbarhetsområdet och även resultat kopplat till företagets hållbarhetsmål. Rederiet har fem fokusområden; equality & inclusion, good health & wellbeing, clean energy, responsible consumption och life below water. Det förstnämnda introducerades förra året med bland annat målet att öka andelen kvinnor som ledare till 30 procent. Årets resultat blev att man gick från 16 procent till 19 procent. 

Batteridrift och elanslutning

Inom området good health & wellbeing uppmärksammades nio fartyg under 2018 för enastående insatser inom säkerhet och fick ta emot Jones F. Devlin Award från Chamber of Shipping of America. Bland åtgärder inom clean energy kan nämnas AI-utrustningen som support till befälhavare på Stena Scandinavica för att spara bränsle och reducera utsläppen. Projektet beskrivs som framgångsrikt och kommer att minska bränsleförbrukningen med 2,5 procent årligen när det lanseras i hela rederiets flotta. Vidare installerades ett 1 MWh batteri på Stena Jutlandica och en ny elanslutning invigdes i Oslo. Inom responsible consumption minskande bland annat andelen engångsplast på vissa färjor upp till 90 procent och för life below water lyckades rederiet under 2017 och 2018 bland annat fördubbla användandet av miljömärkta produkter till 60 procent i passagerar- och köksområdena.  

”Ökad jämställdhet”

– Med storlek kommer ansvar och det är vår ambition att vår verksamhet varje år ska förbättras för att vi ska vara ledande på hållbarhet inom sjöfarten. Det gångna året har vi haft en mycket spännande utveckling när vi bland annat har kombinerat artificiell intelligens med kunskapen hos våra erfarna sjömän ombord och även haft ett ökat fokus på elektrifiering. Vi har fortsatt fokuserat på säkerhet för våra passagerare och besättning och introducerat aktiviteter för ökad jämställdhet. Vi befinner oss i en mycket spännande tid och jag är stolt över att Stena Line är med och formar framtiden för vår bransch, säger Niclas Mårtensson, vd på Stena Line i ett pressmeddelande.