Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Stena kvar i Masthugget

Stena Line får vara kvar vid Masthuggsterminalen till 2035, samtidigt som Majnabbetrafiken flyttar ut till ytterhamnarna så snart som möjligt – det är innebörden i ett nytt avtal mellan Göteborgs Hamn och Stena Line.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]l mellan Göteborgs Hamn och Stena Line.

Det nya avtalet mellan Göteborgs Hamn och Stena Line presenterades vid en välbesökt presskonferens i Amerikaskjulet i Göteborgs hamn på torsdagen. Innebörden i avtalet innebär en drastisk förändring jämfört med det avtal som diskuterades tidigare i våras, där det var tal om att danmarkstrafiken och tysklandstrafiken skulle slås ihop vid Majnabbeterminalen. 

 Vi upptäckte i våras att det inte var görligt att samlokalisera danmarkstrafiken och tysklandstrafiken till Majnabbeområdet. Dels skulle det bli för dyrt, dels skulle det innebära en alltför hög trafikbelastning vid Majnabbeområdet, säger Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt.

Till ytterhamnarna

Nu har istället Göteborgs Hamn och Stena Line alltså enats om ett nytt avtal som innebär två stora förändringar: dels att danmarkstrafiken blir kvar vid Masthuggsterminalen fram till 2035, dels att tysklandstrafiken vid Majnabbeterminalen flyttar ut till någon av stadens ytterhamnnar.

Det innebär att det befintliga Majnabbeavtalet – som gäller till 2024 – förkortas och istället gäller fram till 2020, samtidigt som man enas om att tysklandstrafiken ska bort från området ”så snart som möjligt”. Sannolikt innebär det en flytt redan inom 12-18 månader från det att kommunfullmäktige i Göteborg sagt ja till det nya avtalet.

Klausul om tidigare flytt

När det gäller danmarkstrafiken – där det gamla avtalet gäller fram till 2019 – finns det en klausul i det nya avtalet som innebär att Stena Line kan sägas upp från Masthugget redan 2025 om Göteborgs stad vill åt området för någon ”betydande stadsutveckling”.

– Vi är övertygade om att detta är en väldigt bra lösning. När det gäller Majnabbe kan stadsområdet där nu utvecklas med både bostäder och kontor, samtidigt som en flytt ut till ytterhamnarna för tysklandstrafiken innebär stora fördelar för godset med anslutningar till järnväg och godsnav, säger Magnus Kårestedt, och förklarar att de investeringar som krävs för tysklandstrafikens flytt inte kommer att belasta hamnbolaget:

– Nej, de kostnaderna kommer främst att belasta den operatör där Stena väljer att placera sig. Det blir en fråga mellan Stena Line och hamnoperatören, som kommer att behöva investera i gater och landgångstorn och liknande.

Citynära terminal

Enligt Magnus Kårestedt blir Masthuggsterminalen i slutändan den bästa lösningen för danmarkstrafiken.

– Ja, det är en citynära terminal med bra anslutningar till kollektivtrafik för alla gående resenärer. Dessutom har man sagt från Stenas sida att man kommer att öppna upp terminalen och integrera den i stadsutvecklingen, säger han och lyfter samtidigt fram Stena Lines olika miljösatsningar:

– Att Stena nu blir kvar vid Masthuggsterminalen hade inte varit möjligt utan deras miljöåtgärder, att de har färjor som är anslutna till elnätet på land när de ligger vid kaj, att man har fjärrvärme fram till fartyget och även tittar på nya typer av bränsle.

”Integrerad del”

Även från Stena Lines sida tycks man vara nöjd med det nya avtalet, där det alltså även ingår att området kring Masthuggsterminalen ska öppnas upp.

– Det här är en acceptabel lösning för Stena Line eftersom Danmarkstrafiken är mer beroende av ett citynära läge än Tysklandstrafiken. Vår vision är att Masthuggsterminalen blir en integrerad del i den nya staden som ska växa fram runt Masthuggskajen och bli en knutpunkt där stad, vatten och människor kan mötas. Tillsammans med staden kommer vi nu att börja skissa på förslag kring detta, säger Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line.

Detaljer

Enligt Ulrika Messing, styrelseordförande för Göteborgs Hamn, återstår nu endast detaljer i förhandlingarna mellan Göteborgs Hamn och Stena Line. Därefter ska avtalet på remiss till olika kommunala instanser innan det kan tas upp i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förhoppningen är att allt ska vara klart innan sommaren. 

– Vi har en politiskt enig styrelse bakom oss i detta och jag hoppas förstås på en bred uppslutning i fullmäktige i frågan.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]