Fotograf: EU Navfor

Kategori: Politik

Stadig minskning av piratattackerna

Antalet piratattacker världen över blir färre år från år. Färska siffror visar att det skett en 41-procentig minskning av antalet incidenter sedan rekordåret 2010. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]edan rekordåret 2010. 

Enligt ICC International Maritime Bureau (IMB) tog man under fjolåret emot totalt 264 rapporter om piratincidenter världen över. Jämfört med 2012 innebär det en minskning med 11 procent, och jämför man med 2010 – då den somaliska piratverksamheten var som mest intensiv och totalt 445 incidenter världen över rapporterades – är det en minskning med hela 41 procent.

Säkrare kring Somalia

Följdriktigt nog drar IMB slutsatsen att den främsta anledningen till den globala minskningen av piratincidenter är just det faktum att allt färre attacker utförs i somaliska farvatten. Enligt IMB beror det i sin tur bland annat på att internationella flottstyrkor patrullerar i området, att privata säkerhetsbolag i allt större utsträckning anlitas och att den somaliska centralregeringen har haft en stabiliserande inverkan. 

Av de 15 attacker som utfördes av somaliska pirater under 2013 kapades två fartyg och åtta fartyg besköts. Dessa siffror för de somaliska farvattnen är för övrigt de lägsta sedan 2006, då tio incidenter i området rapporterades till IMB. 

En dödad 

Tittar man på siffrorna globalt sett var det tolv fartyg som kapades, 202 som bordades, 22 som besköts och ytterligare 28 som angreps på annat sätt. I skrivande stund hålls 304 besättningsmedlemmar som gisslan. En besättningsmedlem dödades under fjolåret, medan 21 skadades och 36 kidnappades och lösensumma krävdes.

Inte nog med att attackerna minskat kraftigt globalt sett sedan rekordåret 2010 – de är också den lägsta nivån sedan 2007, då 263 attacker inträffade världen över. 

Oroligt utanför Västafrika 

Av de 264 incidenter som rapporterades globalt sett under fjolåret inträffade 48, det vill säga drygt en femtedel, i Guineabukten. Av dessa svarade nigerianska pirater för 31 incidenter, där två fartyg kapades, 13 bordades och 13 besköts. Nigerianska pirater anses också ligga bakom den incident där en besättningsman dödades. 

36 besättningsmän kidnappades av nigerianska pirater, vilket är den högsta siffran sedan 2008.

Av de sju fartyg som kapades i området utanför Västafrika rapporterades fem fall ha nigerianska kopplingar, vilket visar att de nigerianska piraterna nu har kapacitet att utföra ”framgångsrika” attacker allt längre ut från land. 

När det gäller övriga världen svarade attacker i indonesiska farvatten för över hälften av samtliga inrapporterade piratincidenter under fjolåret. Dessa attacker uppges dock i regel vara mindre allvarliga stölder och bör enligt IMB inte jämföras med de mer allvarliga attackerna utanför Västafrika och i Adenviken.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]