EU:s insatsstyrka bordar en båt med pirater utanför Somalias kust.

Fotograf: EU NAVFOR

Kategori: Säkerhet

Lägsta antalet fall av sjöröveri sedan 1994

Antalet fall av sjöröveri och väpnade rån mot sjöfarten i världen är i år det lägsta sedan 1994. Det visar statistik från International Maritime Bureau.

Den internationella organisationen ICC International Maritime Bureau (IMB), som för statistik över brott kopplade till sjöfarten, rapporterar det lägsta antalet fall av sjöröveri och väpnade rån i världen hittills i år sedan 1994.

Organisationens senaste rapport tar upp 97 fall av sjöröveri och väpnade rån under de första nio månaderna 2021. Hittills i år har, enligt ett pressmeddelande från organisationen, 85 fartyg i världen bordats av pirater, nio fartyg har utsatts för attacker, två fartyg har satts i brand och ett fartyg har kapats.

Men trots att antalet rapporterade incidenter är nere på den lägsta nivån på decennier så har våldet mot sjömän fortsatt, skriver organisationen. 51 besättningsmän har hittills i år kidnappats, åtta tagits som gisslan, fem har hotats, tre har skadats, två har överfallits och en har dödats av pirater, enligt statistiken. IMB uppmanar därför till fortsatt vaksamhet hos världens besättningar.

Minskning i Guineabukten

En särskild kraftig minskning av antalet fall har enligt rapporten skett i Guineabukten, där 28 fall av sjöröveri och väpnat rån registrerats under de första nio månaderna i år, jämfört med 46 fall för samma period 2020. Nigeria rapporterade bara fyra fall under perioden, jämfört med 17 samma period förra året och 41 för år 2018. 

Antalet kidnappningar av besättningsmän i regionen har sjunkit. Endast en besättningsmedlem kidnappades under tredje kvartalet 2021, jämfört med 31 besättningsmedlemmar i fem separata händelser under tredje kvartalet 2020, skriver IMB.

Enligt organisationen så beror minskningen av sjöröveri och rån i regionen på förbättrad sjösäkerhet och åtgärder för samordning av insatser som regionala och nationella myndigheter har gjort. Men trots det varnar IMB för att riskerna fortfarande är höga i regionen.

– Vi välkomnar minskningen av sjöröveri och rån i Guineabukten och de ansträngningar som maritima myndigheter gör i regionen, säger Michael Howlett, direktör för ICC International Maritime Bureau, i pressmeddelandet. Han fortsätter: 

– Det måste dock göras ett kontinuerligt arbete för att säkerställa den fortsatta säkerheten för sjöfolk när de transporterar viktiga varor i hela regionen. Kuststaterna måste fördubbla sina samordnings- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att sjöröveri och rån fortsätter att minska, säger han.

Ökning i Singaporesundet

Samtidigt som antalet fall minskade i Guineabukten ökade de på andra ställen. Enligt statistiken inträffade 20 fall av väpnat rån under perioden i Singaporesundet, viket är det högsta antalet som registrerats sedan 1991. 

Även vid Callao Anchorage i Peru ökade piratverksamheten under perioden, med 15 rapporterade fall i år, det högsta antalet sedan 1991. Både där och i Singaporesundet ligger dock händelserna enligt IMB på en ”låg nivå”, med kniv som vapen i 60 procent av fallen.

IMB rapporter också en märkbar minskning av antalet rapporterade fall i indonesiska vatten, med endast sex incidenter under de första nio månaderna 2021, jämfört med 23 under samma period 2020. Detta är det lägsta antalet av rapporterade fall av sjöröveri och väpnade rån i indonesiska vatten sedan 1993, enligt IMB:s pressmeddelande.